nuoli
Matti Hallila Yrjänänp
(1607-)
Tuntematon
Nuutti Hallila Matinp
(1630-)
Kerttu Matint
(1630-)
Vappu Hallila Nuutint

 

Sukulinkit

Vappu Hallila Nuutint
Kotisivu | Sisällysluettelo | Sukunimet | Nimiluettelo

Web-sivusto luotu 3.10.2013 Legacy 7.5 -ohjelmalla (Millennia)